Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đà Nẵng trước 0 giờ 28-7

Đà Nẵng trước 0 giờ 28-7
28/07/2020 07:00:00 - Bạn đọc0 giờ ngày 28-7, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.