Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Quảng Nam trồng 2.040 héc-ta rừng thay thế

14/10/2019 10:02:29 - Việt Nam - Các nướcTỉnh Quảng Nam hiện đã cơ bản hoàn thành phương án trồng rừng thay thế với tổng diện tích gần 2.040ha, lớn hơn diện tích đất rừng tự nhiên đã mất do chuyển đổi mục đích sử dụng. Diện tích rừng trồng thay thế có tỷ lệ sống bình quân đạt hơn 75%.