Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Lưu ý trong giao dịch đối với đất được cấp cho hộ gia đình

Lưu ý trong giao dịch đối với đất được cấp cho hộ gia đình
10/08/2020 09:00:00 - Bạn đọcTheo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2015/TTBTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/ NĐ-CP và Nghị định 44/2014/ NĐ-CP, đối với hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất (QSDĐ), 

Từ ngày 1-3-2014, doanh nghiệp cần lưu ý trong giao dịch bằng tiền mặt

13/01/2014 10:58:38 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - Ngày 31-12-2013, Chính phủ ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt (TTBTM), thay thế cho Nghị định 161/2006/NĐ-CP.