Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX: Xin cơ chế dễ, xin tiền rất khó

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX: Xin cơ chế dễ, xin tiền rất khó
08/12/2016 17:07:52 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Ngày 8-12, Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục diễn ra với phần chất vấn và trả lời chất vấn.