logo

Công an huyện Hòa Vang tìm chủ sở hữu 113 phương tiện

Cập nhật: 02/06/2017 18:18:16   - Lượt xem : 1057

(Cadn.com.vn) - Trong quá trình TTKS và xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tạm giữ một số phương tiện mô tô nhưng không có số khung, số máy, đồng thời chưa xác định được chủ sở hữu các phương tiện. CAH Hòa Vang đề nghị các chủ phương tiện liên hệ để giải quyết theo quy định hiện hành.   

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐỀ NGHỊ THÔNG BÁO TRUY TÌM CHỦ SỞ HỮU

(Kèm theo công văn số    /CV-CAH(PT) ngày /5/2017 của CAH Hòa Vang)

TT

BIỂN SỐ

SỐ KHUNG THỰC TẾ

SỐ MÁY THỰC TẾ

01

43V1-0985

RRKWCH5UM5X00825

VTTJ1P52MH

02

KBS

FT100*Y00013026*

HD1P50FMG-3*Y0015864*

03

43X1-8281

RRTVCHFCX71000024

VTMSD152FMHA003837

04

43X3-3775

RMVWCHBMV71080288

VLP1P50FMH-1*80080288*

05

43H2-1030

RRKWCH2UM8XP06030

VTT4JL1P52FMH006030

06

43S5-2416

RMVWCHDMV51D00045

VHREXC0152PMH-1000000090

07

KBS

Bề mặt bị rỉ sắt

VDGJS152FMH-N*00000460*

08

43K8-3186

*LF3XCG507*1AS05352*

1P50FMG-3*10094066*

09

KBS

CF50-2752998

CF50E-2753136

10

73N3-4883

RRHWCH4PH5A009448

Bề mặt bị đục

11

43X4-0055

RRKWCH1UM7XL06689

VTT27JL1P52FMH006689

12

43Y1-1906

RNDWCHOND91A04109

VDGJS152FMH-S*004109*

13

43H4-4321

HD100*201007474*

1P50FMG-3*10120260*

14

43H3-6084

RLGH125DD5D004334

VMM9BC-D004334

15

43S7-0734

RRTVCHECX61000940

VTMFU152FMHA000584

16

43K8-6223

VDMDCG045DM007692

1P50FMG-3*10381493*

17

92N7-7733

VLMDCG054UM101999

VLFLM1P50FMG-3*4N101399*

18

43K6-1838

Không tìm thấy

150FM*Y0310607*

19

92N9-9360

VDMDCG035DM01034

VDMT1000001034

20

92N7-5743

VDMDCG014DM011553

VDMD1000044553

21

KBS

090-3109884

Bị đục, phá, xóa

22

43S6-4347

VDMFCJ015DM002356

VDMD1250005356

23

43X5-5664

VMXPCG0021U014005

VHH1P50FMG-301014005

24

74H3-3609

VTHPCH0022A012490

VTHHH152FMH012490

25

KBS

VNAWCHO34NA000529

VNAYX1P52FMH000821

26

KBS

RNDWCH1ND61N08727

VDGZS152FMH-N*03008727*

27

43K9-0977

LWAXCGL32YA101468

1P50FMG-3*10125434*

28

KBS

RLSBE4DJ0B0152262

E455-152261

29

76V6-7104

VMXLCG0062U402194

VTR1P50FMG-3102194

30

92K7-4380

RLHHC08002Y413443

HC08E-0413606

31

43S4-3805

RLHHC09056Y214470

HC09E-021539

32

92FN-0383

RRKWCB2UMAXT06382

VTT48YX1P39FMB006382

33

43E1-13005

X5100*300006517*

LC150FMG*00705563*

34

92F4-9662

RRKWCH1UM6XY00177

VTT34JL1V52FMH000177

35

43S3-9260

*LALTCGN08**51009231*

SDH1P520M1-P*51008374*

36

47L9-9961

RMNWCH1UM5H000257

VAVLC152FMH200257

37

16K5-0901

5SD1-20868

5SD1-20868

38

43K6-7854

LF3XCH00YAA83468

1V50FMG-3*Y0261191*

39

43K6-2720

UE110CO135397

HD1P50FMH*Y1135386*

40

92F1-6926

RRHWCH8RH5A000048

VTH152FMH-5000048

41

43S9-0650

RLGH125HD7D011677

VMM9BF-D011677

42

92K4-0316

WR110*20060123*

HD1P53FMH*Y0096829*

43

92N7-6633

VDGBCH094DG*000201*

VDGZS152FMH-S*00000201*

44

43H6-0099

VPJPCH042PJ*014203*

VPJL1P53FMH*012203*

45

92K6-9702

LHDLXCG20X01128055

1P50FMG-3*10713957*

46

43X4-1434

RNDWCHOND81V07517

VDGZS152FMH-WT*007517*

47

72H1-1856

HH100*01868288*

LC150FMG*01868288*

48

73N5-7409

RPEWCH1PE7A*011304*

VDEJQ152FMH*011304*

49

43H4-8006

Bề mặt bị rỉ sét

1P53FMH*10403439*

50

KBS

RRVWCH6UM7A001386

VSAZS152FMH*008986*

51

43.458-LN

CF50-2332949

CF50E-2332866

52

43H3-9314

RLHHC08002Y194984

HC08E-0195014

53

KBS

C50-6614059

CC50E-6618629

54

43H9-8363

VTLBCH014TL-001462

VLF1P52FMH-3*40097462*

55

43S1-2516

VTTDCHOA4TT*136698*

VTT1P52FMH*136698*

56

54K1-4527

RLCN22S208Y017906

22S2-017906

57

43H7-4167

VLKPCH022LK*026633*

VLKZS1P50FMH*00026633*

58

43KA-8936

C50YK017512

C50E-6307839

59

37L8-7809

RMHWCHKUM5T000674

VARHTZS152FMH-100001545

60

53R4-9400

ZFY04A*06007177*

HD1P53FMH*00002774*

61

KBS

Bề mặt bị rỉ sét

 

Bề mặt bị đục phá

*4N100155*

62

51Z1-0276

CT100F1057033

CT100E1057097

63

43X1-9997

VFYLCG033FY002547

PR100*20026343*

64

43N2-3141

C70-D145946

145946

65

KBS

C50-1223099

C50E-1221526

66

92K7-9250

VMXPCG0021U010583

VHH1P50FMG-301010583

67

KBS

VSADCG0125A*00738*

1P50FMG-3*20243093*

68

KBS

WN110-*Y0011233*

HD1P53FMH*Y0007316*

69

43H8-4570

VLKPCCH022LK*053479*

V... M*00053479* Bề mặt bị đục phá

70

43 868-KL

C50YH079121

Bề mặt bị đục phá

 

71

43K3-1448

VDNFM90A4S

H…717419 Bề mặt bị đục phá

72

43H4-1333

*LH4XCG168X2282381*

Không thấy số

73

KBS

FS100*4203092*

1P50FMG-3*10611662*

74

92L8-1178

RRKDCG1UM7XN04013

VTT29JL1P50FMG004013

75

43H9-4464

VLKPCH022LK*052590*

VLKZS1P50FMH*00052590*

76

43K6-0186

FT100*Y00015396*

Không thấy số

77

43S7-3632

VTTWCH022TT*117032*

VTT1P52FMH*117032*

78

KBS

RMVWCHBMV71018154

VLF1P50FMH-1*70018154*

79

43S2-9419

*VVNBCH014VN002391*

VVWZA152FMH002319

80

36L8-5859

RMNWCHDMN5H004012

VHLFM152FMH-V004812

81

43K5-9604

WE110CO133787

HD1P50FMH*Y1133776*

82

KBS

VTTWCH022TT*098054*

VTT1P52FMH*098054*

83

43KA-7926

C50-V415257

415357

84

43S6-2417

RRKWCH1UM6XE00600

VTT22JL1P52FMH00600

85

79N7-5085

RLGH125CD4D032908

VMEM9B032908

86

43X3-7378

RMEWCHCME7A020326

VME152FMH-C020326

87

43X1-3182

RPHXCHBXM6H155124

RPTDS152FMH00155124

88

KBS

VSADCG012SA*009502*

150FMG*02201491*

89

KBS

RRTVCH6CX51000880

VTMSA150FMH000892

90

51R5-2037

RBHWCHBUM5H124720

RPTDS152FMH00124740

91

43H9-6927

VHMDCG053HM009714

VUMHMYG156FMG004514

92

43K9-7576

BE44F-VN102952

E419-VN102952

93

43K5-5893

Bề mặt bị rỉ sét

152FM*00001210*

94

75H2-8114

VTHPCG0012A020526

VTT1P50FMG*026235*

95

43H2-5065

LTBXCGL01L*024983

1PJOFMG-3*10571136*

96

92KA-1579

CL50-163458

CL50E-129202

97

43S1-7489

VFMPCH053FM*010686*

VFMZS152FMH*00017186*

98

KBS

PRTVCHCCXS1002248

VTMDA152FMHA002261

99

92F1-1471

VAVDCH0B4AV000914

LC152FMH*00034162*

100

92F9-5567

RRKWCH1UM7XL04506

VTT27JL1P52FMH004506

101

43X5-6521

RPDDCGAPD5A0P2722

VLFPD1P50FMG-3*5A1P2722*

102

43K7-4288

LF1100001684

HD0001390

103

43H5-4150

VTTPCG022TT*020466*

VTT1P50FMG*020466*

104

92F6-5512

VLMDCG085UM301441

VKVLM1P50FMG-F301441

105

92F4-2652

VPDBCH034PD422340

VPF1P52FMH-3*40022340*

106

43S1-3587

VLMDCG033UM000825

Không thấy số

107

43H1-6434

*LF3XCG3021A526273*

1P50FMG-3*10429216*

108

43S4-5265

RLCS5C630BY432926

5C63-432976

109

43H1-9799

VDPPCG0021P008226

VDP1P50FMG006126

110

KBS

*VVNPCH012VN007831*

VVNZS152FMH007831

111

43K5-9795

WE110CO135336

HD1P50FMH*Y1135325*

112

43 209 H9

CT100F1042100

CT100E1042158

113

92KB-0410

C50-V271799

92KB0410

 
  Ý kiến bạn đọc
 
 
 
Tin mới hơn

Thông báo

Cập nhật: Thứ ba, 27/6/2017 - 7h44'
"Chiến mã" hồi cố chủ

"Chiến mã" hồi cố chủ

Cập nhật: Thứ tư, 21/6/2017 - 11h43'

Xe chờ chủ

Cập nhật: Thứ tư, 14/6/2017 - 7h47'
Tìm chủ sở hữu

Tìm chủ sở hữu

Cập nhật: Thứ ba, 13/6/2017 - 8h35'
Tin khác

Tìm chủ sở hữu

Cập nhật: Thứ sáu, 2/6/2017 - 14h56'
Xe vắng chủ

Xe vắng chủ

Cập nhật: Thứ tư, 31/5/2017 - 10h28'

Thông báo xe vô chủ

Cập nhật: Thứ tư, 31/5/2017 - 10h27'

Tìm chủ sở hữu 3 xe ô-tô

Cập nhật: Thứ ba, 30/5/2017 - 16h26'
 Về đầu trang
 Hotline:
0905.81.81.81
 Email:
baocadn@gmail.com
Liên hệ tòa soạnThông tin tòa soạn
© Copyright 2013 cadn.com.vn, All rights reserved
Giấy phép xuất bản số: 68/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 12-6-2015