(Cadn.com.vn) - ĐẮC LẮC- Ngày 7-7, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã của các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự án 600 Phó Chủ tịch xã khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tuyển chọn được 134 đội viên, với các chuyên ngành đào tạo từ đại học đến trên đại học, gồm các ngành như nông, lâm nghiệp, thủy lợi, quản lý đất đai, môi trường..., trong đó có 66,42% là người Kinh, còn lại là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đánh giá, Dự án 600 Phó Chủ tịch xã là nguồn nhân lực tạo động lực để giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định hệ thống chính trị cơ sở... Các đội viên của Dự án sau khi được tuyển chọn phân công về địa phương của các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên công tác đã thể hiện được tinh thần chủ động, sáng tạo, thường xuyên bám sát cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ... Đến nay, đã có 126 đội viên của dự án khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã được kết nạp vào Đảng và nhiều đội viên khác đã tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng...

Các ý kiến tại hội nghị đề nghị các tỉnh trong khu vực chỉ đạo các huyện quan tâm, tạo điều kiện bố trí cho số đội viên còn lại, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vào thời điểm kết thúc Dự án để việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội của đội viên không bị gián đoạn.

Q.HUY