Những con người bình dị làm nên thành công cho DIFF 2018

5 đêm pháo hoa, 5 chương trình hoành tráng...