Highlight Taxi Tiên Sa FC vs A65 FC- Giải bóng đá truyền thống Báo Công an Đà Nẵng 2019

Giải bóng đá truyền thống tranh Cúp Báo Công an TP Đà Nẵng lần X năm 2019.